Log in

Fotolumni is in 2012 opgericht op initiatief van de Fotovakschool en is onlosmakelijk met dit instituut verbonden. Het is een zelfstandige vereniging met eigen statuten en een eigen bestuur. De vereniging brengt afgestudeerden samen door het organiseren van activiteiten, workshops, lezingen en foto cafés, maar wil ze ook informeren met nieuwsbrieven en via social media.

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit Hylco Wijnants, Voorzitter; Swanny Hommersom, Secretaris; Ron Noordenbos, Penningmeester/ledenadministrateur; Elly Hartgring, portefeuille Communicatie en Activiteiten. Het bestuur is bereikbaar via info@fotolumni.nl; de ledenadministratie via administratie@fotolumni.nl.

Commissies

Naast het vaste bestuur zijn er twee commissies actief die elk hun eigen taken hebben: een Communicatie commissie die zich bezighoudt met de website en de nieuwsitems en -brieven en een Activiteiten commissie die zich bezighoudt met het organiseren van workshops en andere activiteiten. Beide commissies kunnen nog wel wat ondersteuning gebruiken, dus als je ook wilt bijdragen dan kun je dat kenbaar maken via info@fotolumni.nl.

Fotolumni Award

Fotolumni organiseert jaarlijks een fotografiewedstrijd, de Fotolumni Award. De prijs is een aanzienlijk geldbedrag aan cadeaubonnen van een bekende fotografiewinkelketen. Via de website wordt het thema bekend gemaakt en tot wanneer je kunt inzenden.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor afgestudeerden van de NAVB, de faculteit Nederlandse Fotovakschool en op termijn ook voor de Dutch Filmers Academy. Je dient minimaal een vakopleiding op mbo-niveau te hebben afgerond. Het verenigingsjaar valt samen met een kalenderjaar. Lid worden kan via de link op deze pagina. Lid ben je voor steeds een periode van één jaar. Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Opzeggen uiterlijk vóór 1 december via administratie@fotolumni.nl. Opzeggingen na 1 december worden behandeld als opzeggingen voor 1 december in het opvolgende jaar.

Het lidmaatschap van de vereniging kost 80 euro per kalenderjaar, uitgaande van automatische incasso of elektronische betaling. De contributie wordt tevoren over één jaar geïnd. Als je tijdens een kalenderjaar lid wordt, betaal je alleen de resterende hele kwartalen.

Oud-studenten die zich na hun diplomering melden als lid, betalen in het jaar van diplomering geen contributie wanneer de datum van diplomering in de eerste helft van het kalenderjaar valt. Zij die afstuderen in de tweede helft van het kalenderjaar, betalen geen contributie tot 1 juli van het volgende kalenderjaar. De contributie voor de tweede helft van dat jaar (40 euro) moet in januari van dat jaar worden voldaan.

Lid worden?

Klik op onderstaande link.

Huishoudelijk Reglement

Fotolumni beschikt naast statuten ook over een Huishoudelijk Reglement. Alle leden dienen zich te houden aan dit reglement.