Log in

Wijzigen van je persoonlijke gegevens

Je kunt als lid van Fotolumni zelf je gegevens wijzigen, bijvoorbeeld als je een nieuw emailadres hebt. Ga naar de site www.fotovakschool.nl, klik op het menu ‘login’ en vul je (voormalige) fotovakschool inlognaam en wachtwoord in. Vervolgens kun je onder “Persoonlijke instellingen” je wijzigingen aanbrengen. Zo beschikken we als Fotolumni altijd over de juiste gegevens en krijg je de nieuwsbrieven en andere uitingen van onze vereniging op tijd en correct binnen.